10 Top Redenen waarom Referral Recruitment altijd mislukt

Referral Recruitment is de meest succesvolle manier van werven. Niet voor niks geeft 90% van de ondervraagde bedrijven aan dat de beste kandidaten worden geworven via de huidige medewerkers. Daarnaast blijven werknemers die worden geworven via Referral langer bij het bedrijf dan wanneer zij via andere weg binnenkomen.

  • Focus ligt op de Referral bonus

Veel bedrijven denken dat Referral Recruitment draait om het toekennen van een bonus. Als die bonus hoog genoeg, of attractief genoeg is, ‘dan moet het wel goedkomen’. De Referral bonus is precies wat het woord zegt, een bonus en niks meer.

  • Terugkoppeling faalt

Om een goed Referral Recruitment systeem op te zetten, moet de terugkoppeling goed zijn. De werknemer moet altijd op de hoogte worden gebracht wat de status is van de aangebrachte kandidaat.

  • Geen waardering voor de Referrer

Voor veel werknemers is de waardering belangrijker dan de bonus. Door ze op de juiste wijze te belonen, wat het beste past bij de cultuur van de onderneming, zullen meer werknemers geneigd zijn om mee te doen in het Referral programma

  • Werknemer voelt zich niet prettig

Een absolute must voor een succesvol Referral programma is dat werknemers zich fijn voelen op hun werk. Dit zullen ze anderen in hun netwerk ook gunnen, wat een goede nummer 2 is op de lijst waarom werknemers aan Referral recruitment zullen deelnemen.

  • Werknemer is onvoldoende  op de hoogte van de waarde van zijn/haar netwerken

Ik spreek veel bedrijven waar een (groot) deel niet of nauwelijks actief schijnt te zijn in sociale netwerken. Afhankelijk van het type werknemer kun je ze duidelijk maken dat de waarde van alle contacten die ze hebben opgedaan en wellicht nog zullen opdoen, van toegevoegde waarde is voor henzelf, maar natuurlijk ook voor de organisatie waar ze werken en die waar ze nog zullen gaan werken.

  • Referral programma is (te) onbekend

‘We hebben een Referral recruitment programma, niemand kent het of weet hoe het werkt, maar we hebben het wel’. In meer dan de helft van mijn gesprekken met prospects hoor ik dit. De kracht van Referral Programma’s en het het succes zit in de herhaling, maak ambassadeurs van je werknemers.

  • HR is bang om de huidige werkwijze te veranderen

Een zeer onderschatte bedreiging om van Referral Recruitment een succes te maken. Mensen zijn van nature niet blij om te veranderen, uitzonderingen daar gelaten. Veel recruiters en HRM medewerkers zijn gewend om te denken vanuit Cost Centers, HRM is bij veel bedrijven een Cost Center. Veranderen kost vaak tijd en geld, maar vooral ook een andere manier van werken en denken. Veel bedrijven die ik spreek geven liever enorme bedragen uit aan detacherings- W&S bureaus, of aan vacature banken die al jaren geen echte top talenten meer opleveren. Omdat ze zo bang zijn om andere, wellicht betere werkwijzen toe te passen, stagneert de werving van goed personeel waarop de onderneming beter zou kunnen verder bouwen.

  • Geen actieve deelname directie/management

Als de directie/management niet deelneemt aan het Referral Recruitment programma, waarom zouden de werknemers daaronder het dan wel doen?

  • Geen draagvlak

Als er om wat voor reden dan ook geen, of voldoende draagvlak is binnen een organisatie, dan is Referral Recruitment gedoemd om te mislukken.

 

  • Referral Recruitment is niet geautomatiseerd

Veel bedrijven vragen hun werknemers om een vacature te delen met hun netwerk(en), de bedrijven waar het percentage werknemers die dit doen boven de 25% liggen zijn erg dun bezaaid. Als je tegenwoordig alles kunt automatiseren wat er is, doe dit dan ook met Referral Recruitment programma.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *