Wie gaat zich straks, zakelijk, inschrijven in het bel me niet register

, , , , ,

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in, nou ja hij is al ingegaan en je kunt al aangeklaagd worden, maar dan is het definitief. Als je de privacyregels aan je laars lapt kun je, of in ieder geval je bedrijf, dokken. Maar, daar gaat het me dit keer niet om. Ik ben benieuwd hoeveel mensen zich in gaan schrijven, zakelijk, in het bel me niet register.

Niet meer zakelijk bellen

De reden van mijn vraag is simpel. In de AVG is bepaald dat wanneer je in het bel me niet register staat, je niet telefonisch benadert mag worden. Nou gold dit voorheen alleen voor particulieren en was je zakelijk, min of meer volgelvrij. Maar zodra de AVG ingaat, kun je je ook zakelijk registreren en mag je dus ook zakelijk niet meer benaderd worden op je persoonlijke, zakelijk nummers en e-mail.

Wel via de receptie

Voor iedereen die denkt dat er helemaal niet meer gestalkt kan worden, wanneer er via de receptie wordt gebeld, dan mag men doorverbonden worden naar jou. Hier valt niks tegen te doen, behalve niet meer laten doorverbinden.

Geen toestemming = boete

Wordt je nou wel telefonisch lastiggevallen, en je staat in het bel me niet register, dan kun je de ‘stalker’ aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er geen aantoonbare toestemming is, dan krijgen ze de 1e keer een waarschuwing (hopelijk), en is het niet de eerste keer, een boete die kan op lopen tot 4% van de wereldwijde omzet van de onderneming, of 20 miljoen.

Goede, of slechte zaak

Acquisitie is net als elke andere vorm van klantenwerving, een manier om contact te leggen. Ik weet ook wel dat er zat verkopers zijn, die hier een zooitje van maken. Maar, om eerlijk te zijn, het grootste deel van onze klanten komt ook via acquisitie binnen en over de jaren heen blijft ruim 90% klant. Het mooiste vind ik zelf aan acquisitie dat de meeste contactpersonen die je benadert, er zelf nooit aan gedachte hadden, om zoals in ons geval een applicatie aan te schaffen die het makkelijk makt om de sociale netwerken van hun collega’s in te zetten voor sales, marketing en/of recruitment. En hoewel het lastiger wordt, zullen wij dit altijd blijven gebruiken. Dus voor ons en onze klanten, is acquisitie een goede zaak.

En jij?

Ga jij je straks inschrijven, zakelijk, bij het bel me niet register, of niet? Ga jij, of doe je dat nu al, tegen de receptie zeggen dat mensen die bellen en waarmee je nog geen contact hebt, niet meer mogen worden doorverbonden, zo ja waarom?

De one size fits (almost) all: GDPR checklist/projectplan

, , , , ,

DE AVG (voorheen GDPR) komt eraan en is onontkoombaar. Elke organisatie krijgt hiermee te maken. Toch valt het me op hoe weinig organisaties al echte stappen hebben gemaakt op GDPR Proof te zijn op 25 mei. Om jullie toch een handvat te geven dit wel te zijn op 25 mei, heb ik een checklist gemaakt. Deze GDPR-checklist zal voor 9 van de 10 organisaties voldoende zijn om op 25 mei GDPR Proof te zijn. In ieder geval zorg je ervoor door deze lijst af te werken, dat je een ‘redelijke inspanning’ hebt gedaan.

De checklist is opgebouwd uit de volgende delen

 1. 10 vragen Assessment
 2. Projectplan
 3. Processen, procedures en controle
 4. Documentatie
 5. Audit

GDPR Assessment:

Zonder nulpunt geen vertrek. Gebruik dit GDPR-assessment om te bepalen waar je staan en wat je nog moet doen om op 25 mei GDPR compliant te zijn.

 1. Wat voor persoonlijke data slaan we op?
 2. Voor welke data hebben we expliciete toestemming?
 3. In hoeverre hebben we diegenen waarvan we data hebben opgeslagen ook geïnformeerd met welk doel we hun data hebben opgeslagen?
 4. Hoe verzekeren wij dat we voor alle nieuw opgeslagen data we de juiste toestemming krijgen
 5. Hebben we degenen waarvan we data hebben opgeslagen al geïnformeerd dat zij op ieder moment:
 • Toegang hebben tot hun data/hun data kunnen inzien
 • Dat wij eventuele fouten snel zullen herstellen
 • Dat zij hun data eenvoudig (door ons) kunnen laten verhuizen (naar een andere aanbieder)
 • Dat we hun data niet langer bewaren dan nodig
 • Dat hun data verwijderd kan worden op elk moment dat zij dit verzoeken.
 1. Hoe zorgen we ervoor dat we data niet langer opslaan dan nodig
 2. Hoe zorgen we ervoor dat data actueel blijft
 3. In hoeverre slaan wij ‘gevoelige data’ op? (Kinderen, creditcards, strafrecht, etc. Data waar een ander heel, heel erg zijn best voor moet doen om dit in handen te krijgen)
 4. Hoe beveiligen wij de opgeslagen data?
 5. In hoeverre komt dit overeen met de gevoeligheid van de data die we opslaan?
  1. Gebruiken wij encryptie
  2. Welke data pseudonimiseren wij
  3. Welke data anonimiseren wij
 6. Met welke organisaties delen wij onze data? (Denk hierbij ook aan ingehuurde freelancer, systemen waar data in opgeslagen wordt, partijen die ingeschakeld worden om bepaalde taken, of processen over te nemen en de beschikking krijgen over jullie data, etc.)
 7. Met welke organisaties buiten Europa delen wij data?

10 stappen GDPR-project plan

GDPR-compliant worden lijk lastig, en zonder een goed projectplan, is dit het ook. Hieronder een beknopt projectplan waarmee ook jij straks op tijd GDPR Proof bent.

 1. Hebben we een projectplan/team?
 2. Hebben we een projectteam/hebben we een security team/verantwoordelijke?
 3. Hebben we voldoende GDPR-kennis in huis?
 4. Hoe zorgen we ervoor dat we de einddatum (25-5-2018) gaan halen
 5. Hebben we directie/management aan boord
 6. Hebben we voldoende budget, resources om het project tijdig tot een goed einde te brengen
 7. Welke kennis/kunde moeten we inhuren
 8. Moeten wij een Data Privacy Impact assessment uitvoeren/ Hebben we een Data Privacy officer nodig?
 9. Implementeren wij een ‘data protection by design and default’ policy? Waarbij het uitgangspunt is dat wij ervan uitgaan, dat we persoonlijke data beschermen omdat dit schadelijke gevolgen heeft in het geval van een ‘data breach’ voor individuen waarvan we de data opslaan?
 10. Ook de data van onze werknemers moeten in dit plan worden verankerd en worden behandeld overeenkomstig de GDPR-wetgeving.

Processen, procedures en controle

GDPR compliant zijn, bestaat voor een deel uit processen, maar ook procedures en mensenwerk spelen een rol. Hierdoor dien je ervoor te zorgen dat alles GDPR Proof is. Dat je bijhoudt of dit nog zo is en bijstuurt.

 

 1. Is ons security team/verantwoordelijke, op de hoogte van GDPR, weten zij wat ze exact te wachten staat en wat zij moeten gaan doen?
 2. Hebben zij voldoende capaciteit om dit uit te voeren
 3. In hoeverre hebben wij al processen en/of procedures voor verzoeken als:
  • Data inzage
  • Data toegang
  • Data verwijderen
  • Data portabiliteit
  • Data aanpassen
  • Data verwijderen
 4. Komen deze processen en procedures overeen met hoe dit onder GDPR moet werken?
 5. Hoe zorgen wij voor correcte en GDPR Proof rapportages in het geval van een data breach
 6. Hoe zorgen we ervoor dat dit vlot verloopt
 7. Hebben we security alarmeringen, of signalering om data breeches snel op te sporen
 8. Is iedere werknemer waarvoor de nieuwe richtlijnen van toepassing zijn op de hoogte gebracht en getraind om zijn werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de GDPR Richtlijnen.
 9. Hoe vaak reviewen/herzien wij onze processen, procedures om GDPR-compliant te blijven
 10. In hoeverre is er een GDPR-audit opgesteld en hoe vaak laten we deze audit plaatsvinden?

Documentatie

Je zult heel veel zaken, beter, moeten vastleggen., dat betekent dat de documentatie op orde moet zijn en blijven. Hiermee borg je jullie GDPR compliancy.

 1. Hebben we al een Privacy policy?
 2. Maak een Privacy policy, of pas deze aan, aan de GDPR Richtlijnen
 3. Zijn al onze interne processen en procedures goed gedocumenteerd en aangevuld met GDPR eisen.
 4. In hoeverre hebben al een beleid over hoe om te gaan met hoe lang we data (mogen) opslaan van:
  • Klanten
  • Prospects
  • Leveranciers
  • Kandidaten
 5. Slaan we deze data nu al GDPR-compliant op
 6. Zijn al onze interne processen gedocumenteerd
 7. Als wij een data verwerker zijn, hebben wij onze contracten al aangepast met de data-eigenaren met de vereisten uit art. 28 van de GDPR
 8. In het geval van derden die beschikking hebben over en onze data mede verwerken, hebben wij de contracten met hen aangepast aan de GDPR vereisten voor verwerkers?

Audit

Ik raad iedereen met klem aan om een audit te laten uitvoeren. Ook al heb straks leveranciers, specialisten etc. die zeggen dat je het fantastisch hebt gedaan en helemaal GDPR Proof bent. Toch zou ik er dan voor kiezen om onafhankelijke partij dit te laten bevestigen. Het kost je wat meer, maar dan weet je ook zeker dat je voldoende hebt gedaan om boetes te voorkomen.

Keurmerk

Het is nog even wachten, maar ik vermoed dat er straks partijen zullen opstaan die een GDPR Keurmerk zullen afgeven.

De 4e P

Op het moment dat je alles hebt gedaan, incl. audit om GDPR Proof te zijn, heb je ook iets om aan klanten, prospects en kandidaten als USP te tonen. Privacy, ik heb het al vaker gezegd, kan hiermee zomaar de 4e P voor je worden.

Disclaimer(tje)

Dit stuk is bedoeld om een start te maken met GDPR. Ik kan me voorstellen, dat het lastig is om een begin te maken, vooral wanneer je ook nog met andere werkzaamheden zit. Maar je moet het wel doen. Laat dit document ene handvat voor je zijn. Je kunt er op geen enkele manier rechten aan ontlenen, maar gebruik het als richtlijn om 25 mei te halen.

Mocht je vragen hierover, of over de AVG in het algemeen hebben, dan hoor ik ze graag. Heb je interesse om hier meer over te horen? Samen met een aantal andere specialisten, spreek ik op 12 december op dit evenement.

Zijn jouw email lijsten na GDPR/ AVG nog wat waard?

, , , , ,

Volgens de AVG dien je vanaf eind mei 2018 nagenoeg overall toestemming voor te hebben, behalve voor bellen, daarvoor moet je het belmeniet register napluizen of je wel mag bellen.

Huidige emaillijsten

Ieder bedrijf mailt klanten, prospects en suspects. In de meeste gevallen worden hier lijsten voor gebruikt. Die lijsten zijn in de loop van jaren opgebouwd. Als je je huidige listen wilt blijven gebruiken nadat de GDPR/ AVG is ingegaan, dan kan dat niet zomaar.

Opnieuw toestemming vragen

Je dient iedereen op de lijst opnieuw toestemming te vragen, voor hetgeen je ze toestuurt.

Expliciet

Als je toestemming vraagt, moet iedere geadresseerde dit zelf en expliciet invoeren. Vooraf aangevinkte vakjes mag dus niet. Jargon is ook niet toegestaan. Je dient in Jip en Janneke taal je geadresseerden helder en duidelijk te informeren, wat, hoe, waar en hoe je met hun data doet. Deel je je data met andere partijen, dan moet je dat ook vermelden en de geadresseerden moeten daar toestemming voor geven.

Per content bron

Niet alleen dien je heel uitvoerig te communiceren over het hoe, wat en waar je data verzameld, je dient ook toestemming te hebben voor ieder type content dat je toestuurt. Kort gezegd, nu is 1 vinkje genoeg, om productinformatie, productupdates, blogs, events, nieuws, etc. toe te sturen. Straks moet je hier dus afzonderlijke mails voor sturen, waarvoor je geadresseerden afzonderlijk toestemming hebben gegeven.

Geen toestemming, wel mailen = boete

Als je toestemming hebt, moet je dit kunnen aantonen. Dus een telefoongesprek waarin een contactpersoon zegt dat het ok is, is geen bewijs. Zodra de contactpersoon op andere gedachten is gebracht, kun je het niet aantonen, tenzij je het gesprek hebt opgenomen.

Zijn emaillijsten waardeloos na GDPR/ AVG

Grotendeels wel. Het uitsturen van bulkmails, zoals nu veel gebeurt, gaat een knauw krijgen.

Relevantie

Relevantie is het toverwoord. Wij zien dit dagelijks bij klanten die hun mensen de juiste updates laten delen op social media, hoe mooi je je berichten ook aankleedt, als je niet relevant bent, levert het niks op. Dus, als je wilt dat mensen zich (opnieuw) gaan abonneren op jouw email(s), dan moet je relevant zijn voor je doelgroep. Ben je dat niet, of heb je niet veel te melden, dan gaat de GDPR/ AVG je geld kosten.

Is email-tracking ook verboden onder GDPR/ AVG?

, , ,

Email-tracking is een simpele manier om te traceren of, en wie jouw e-mails worden geopend. Deze worden veelal door sales gebruikt, maar ook recruiters en marketeers gebruiken deze tracking tools.

Waarom e-mail tracking

Zo weet je of en wat er is gedaan met een door jou verstuurde mail. Handig, als je net een voorstel hebt gestuurd en je ziet dat het direct is geopend, dat erop is doorgeklikt etc. Zo weet je dus ook wanneer er niks is gedaan met de email die je hebt gestuurd. Altijd leuk als je een introductie mail hebt gestuurd en je contactpersoon geeft aan het wel gelezen te hebben, zonder dat het mailtje is geopend. Weet je ook gelijk hoe je die persoon kunt inschatten.

Geen probleem

Onder de huidige wetgeving, is dit allemaal geen probleem. Dus iedereen kan, als je dat wilt, een tracker aan een mail toevoegen en in de gaten houden wat er met zijn mails gebeurt, of niet.

AVG = toestemming

Onder de AVG worden een aantal zaken strenger aangepakt, zo moet je bijna overal toestemming voor hebben van je contactpersoon. Heb je die toestemming niet, dan kun je veel zaken die je nu zonder problemen doet vergeten.

E-mail tracking verboden onder GDPR

Email tracking zal onder de GDPR/ AVG niet toegestaan zijn, tenzij je uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebt van je contactpersoon. De kans dat iemand jou toestemming gaat geven om hem/haar in de gaten te houden via een e-mail-tracking pixel, is nihil.

Anonimiseren nagenoeg onmogelijk

Een oplossing hiervoor kan zijn dat de tracker berichten anonimiseert, maar dat zal een lastige worden. Want hoe maak je de e-mail zo anoniem, dat je niet kan herleiden wie hem heeft geopend oftewel aan wie die is gestuurd, maar wel zodat je kunt herleiden welke e-mail het was.

 

Moet je werknemers belonen voor het zakelijk inzetten van hun sociale netwerk(en)?

, , ,

Afgelopen week een gesprek gehad met een salesmanager die een groot verschil zag in zijn organisatie. Sales, management, recruitment en marketing stellen hun netwerk vrij simpel beschikbaar voor de organisatie. De kant van de organisatie waar hij dit ook graag zou willen doen, de developers en engineers, daar stelt niemand zijn netwerk beschikbaar.

Gesprek

Hij is in het verleden het gesprek aangegaan met deze doelgroepen en daar kwam weinig ‘intrinsieke motivatie uit terug. Zelfs het vergroten van carrièrekansen door een betere personal branding interesseert deze vakidioten helemaal niks. Dus in zijn ogen was het een vrij kansloos gesprek.

Niet uniek

Dit verhaal is niet uniek. Gelukkig is de sales afdeling hier wel actief met het delen van bedrijfsupdates (via DCURE). Helaas hoor ik dit scoort verhalen vaker, maar dan ook van sales afdelingen die hun sociale netwerken niet zakelijk willen inzetten.  Of mensen die zeggen dat ze het doen, maar in de praktijk het niet doen. Zo hebben wij ooit het genoegen gehad om de hele sales afdeling van een multinational te bedienen met onze applicatie. Deze organisatie had helaas gekozen voor handmatige updates, met als resultaat 29 mensen die 1 a 2 keer een bericht hadden gedeeld, in een periode van 6 maanden.

Referral bonus

Toen ik hem wees op het belonen van je mensen voor het inzetten van je netwerken, keek hij me in eerste instantie heel vreemd aan. Nou heb je natuurlijk vele vormen van beloningen, maar in mijn ogen doe je dat met referral recruitment ook. Dus, waarom zou je dat niet doortrekken naar sales en marketing. Als je collega’s hun netwerk(en) beschikbaar stellen voor jullie organisatie, waarom zou je ze dan niet belonen. Of anders gezegd, waarom beloon je collega’s wel voor het aantrekken van nieuwe werknemers, maar niet voor het aantrekken van nieuwe leads?

Europese Privacywet 2018

Er komt nog een leuk extraatje aan in de vorm van de Nieuwe Europese Privacywet. Deze wet gaat iedere (B2B) organisatie drastisch beperken in hun sales en marketing en dan vooral in New Business. Kort gezegd, vanaf mei 2018 dien je voor alles wat je met contactpersonen wilt doen, les hoe je ze wilt benaderen, toestemming te hebben. Voor bestaande klanten zal dit nog wel te overzien zijn, voor nieuwe klanten wordt dit lastig. Zou dien je bijvoorbeeld iedereen die in je email-lijsten staat, opnieuw toestemming te vragen, of, hoe en waarmee je ze mag benaderen. Hierdoor heeft mijn contactpersoon de gedachte dat er structureel meer ingezet moet worden op de sociale netwerken van hun mensen. Zij zijn vorig jaar begonnen met social selling en gebruiken DCURE om meer en beter zichtbaar te zijn in de netwerken van hun mensen.

Bonus

Na een beetje wikken en wegen hebben we een soort van model opgesteld wat hij de komende periode gaat bespreken met de betreffende collega’s. Het is een heel simpel model. Je wordt betaald voor het inzetten van je Sociale netwerk(en), de focus ligt op LinkedIn, B2B maar andere netwerken worden ook gewaardeerd. Hiermee verdien je 25% van je totale salarisverhoging. Hiervoor dien je minimaal 1 bedrijfsupdate per week op je LinkedIn profiel te zetten, gedurende het hele jaar.

Je betaalt toch al

De motivatie hierachter is dat er toch al betaald wordt, maar dan aan Google, LinkedIn, Facebook en vele andere partijen, dat ze liever aan hun mensen betalen. Het eerste jaar wordt een trial en error jaar. Vandaar een gemaximeerde bonus. Met de data die in dit jaar wordt vergaard, wordt het programma hoogstwaarschijnlijk herzien en wordt het meer ingezet op de performance die wordt geleverd. Omdat hier nog geen data over beschikbaar is, is er voor een veilige weg gekozen.

Netwerken van medewerkers goud waard

De netwerken van werknemers zijn goud waard. Meerdere klanten van DCURE ontvangen 300% extra traffic en sommige zelfs meer op gedeelde content. Of je ze nou wel of niet beloont, er zullen maar weinig middelen zijn die zo goed renderen, op social media, tegen zulke lage kosten.

Zou jij het doen, je mensen belonen voor het zakelijk inzetten van hun sociale netwerken?

Bel mij niet, ik bel jou (=niet): definitief in 2018

, ,

Aan dit zinnetje, heb ik altijd al een bloedhekel gehad. Maar, het wordt nog erger. Nu kun je rustig na een paar maanden weer eens polshoogte nemen, zonder dat dit gevolgen heeft. In 2018, kan dat weleens compleet anders zijn.

(New) Business

Laat ik 1 ding vooropstellen, als ik dit doe, dan heb ik het gevoel dat er business is te halen, of om wat voor reden dan ook ik mijn werk als sales niet goed (genoeg) heb gedaan. Daarnaast hebben sommige mensen meer tijd nodig, dus als ik het gevoel heb dat we van wederzijdse betekenis kunnen zijn, dan bel ik in sommige gevallen, na zo’n 4 a 5 maanden terug om te kijken hoe de situatie er dan is. Een van de redenen om dit te doen, is dat de meesten al tijdens het gesprek, niet meer weten met wie ze aan de lijn zitten. Truth be told, ik haal hier regelmatig New Business uit. Aan de andere kant als iemand me vraagt om echt niet meer te bellen, of te mailen, dan doe ik dat ook niet meer.

Privacywet 2018

In de nieuwe privacywet 2018 worden alle EU-burgers beter beschermd, of beter gezegd, hun privacy wordt beter gewaarborgd. Dat houdt in dat dit ook voor hun zakelijke gegevens geldt. Wat het nog ingewikkelder maakt is dat jij en ik dus niet meer zomaar op de mobiele en/of zakelijke nummers van onze contactpersonen mogen bellen, of mailen. We mogen dat alleen nog doen, als we toestemming hebben van onze contactpersonen. Dus het geval wat ik boven genoemd heb, gaat in 2018 niet meer op. Omdat jij geen toestemming hebt.

Toestemming

Als je toestemming hebt, dan moet je dit kunne aantonen. Je dient dus een mail, of briefje te hebben van je contactpersoon waarin hij/zij aangeeft dat het akkoord is dat je hem/haar benadert, per mail en/of telefoon. Je kunt ook een gesproken toestemming hebben, maar die dient dan wel terug te luisteren te zijn. Je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om de toestemming van je contactpersoon op te nemen en op te slaan in jullie CRM.

Aangifte

Heb je geen toestemming, dan kan je contactpersoon je aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zullen jou vragen of jij kunt aantonen dat je toestemming hebt, heb je die, dan is er weinig aan de hand, maar je relatie met je contactpersoon verpest. Heb je geen toestemming, dan is niet allen de relatie met je contactpersoon verpest, maar ook je bankrekening, omdat je dan een boet krijgt van minimaal 20K.

Geen toestemming: don’t call

Heb je geen aantoonbare toestemming, loop dan geen risico. Benader contactpersonen via de receptie, of het info mailadres, en vraag toestemming aan je contactpersoon. Ik kan je in ieder geval zeggen, dat ik niemand meer zal benaderen na 2018, zonder toestemming.

 

Hey B2B marketeer hoeveel aanvink-vakjes krijgt jullie site in 2018?

,

Zodra de nieuwe Europese Privacywet in 2018 ingaat, gaat er ook voor B2B marketeers het nodige veranderen. 1 ding is duidelijk, je kunt beter snel beginnen met het aanpassen van je opt-in strategie.

Meest gebruikte opt-in strategie

De meest gebruikte opt-in strategie die nu gebruikt wordt is dat mensen zich ergens voor inschrijven, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een e-book, of iets anders, aanvinken dat je ze het e.e.a. mag sturen. Oftewel, jij geeft iets (gratis) weg, zij geven jou toestemming. Meestal weet niemand voor wat precies en kun je over het algemeen toesturen wat je wilt. Geniet er nog even van, want voor B2b organisaties is dit in 2018 voorbij.

Van Impliciet naar expliciet

Op dit moment heb je een impliciete toestemming, deze toestemming verloopt als je ontvanger deze opzegt. In de tussentijd kun je (B2B) nog steeds alles toesturen, van je nieuwsbrief, product nieuws, je blogs, events en corporate nieuws, want je hebt toestemming. Deze toestemming is in 2018 niks meer waard. Je dient opnieuw aan iedereen toestemming te vragen. Dus ook aan iedereen waarvan je al toestemming hebt.

Separate toestemming

Kan je het nu nog af met 1 keer toestemming vragen, ook dat gaat veranderen door de nieuwe privacywet. Je dient namelijk toestemming te hebben voor alles wat je toestuurt, per content type, per product of service en ga zo maar door.

Ook reguliere post

Zelfs als je denkt ik stuur wel een brief per post, dan kom ik er mooi onderuit, ook dat is dichtgetimmerd. Het maakt niet hoe je iemand wilt benaderen, als er een persoonsgegeven wordt gebruikt, ‘dat kan dus ieder gegeven zijn dat naar een persoon herleidt’, dan heb je toestemming nodig.

Klanten vs prospects

Voor bestaande klanten, kun je vanuit de overeenkomst die jullie hebben kun je alles toesturen wat jullie samenwerking nodig heeft. In theorie, moet je voor alles wat buiten jullie samenwerking ligt, toestemming hebben. Dus wil je een bestaande klant uitnodigen voor een event dat vrij weinig te maken heeft met de samenwerking die jullie hebben, dan moet je eerst vragen of die klant dit ok vindt. Voor new business is dit verhaal nog vele malen erger, daar heb je sowieso een slechtere relatie mee dan met je klant, hopelijk.  Daar heb je ook minder mogelijkheden om zaken onder het mom van de overeenkomst te moffelen, dus hier ligt een aardige uitdaging voor veel marketeers.

Email lijsten waardeloos

Wil je in 2018 werken volgens de wet, dan heb je in het slechts geval, tig opt-in aanvinkvakjes op je site staan.  Je dient voor alles wat je wilt toesturen toestemming te hebben. Waar dat nu nog is schrijf je hier maar in en wij sturen je toe wat we je willen toesturen, wordt dit straks opgesplitst in type content, product en/of dienst en waarschijnlijk combinaties hiervan. Zoals hiervoor al geschreven, dat geldt voor nieuwe ‘abonnees maar ook voor bestaande. Die moet je allemaal opnieuw toestemming vragen. Wat in de praktijk inhoudt dat je een aardig uitdunning van je bestaande emaillijsten gaat krijgen en dat je een nieuwe c.q. betere strategie moet gaan opstellen om nog nieuwe mensen toe te voegen.

Geen toestemming = Boete

Als jij een van die mensen bent die denkt dat het wel mee zal vallen, vergeet niet dat er een clubje ambtenaren werkt bij de autoriteit persoonsgegevens, die niet zo licht zullen denken over de binnenkomende klachten. Zit je bedrijf buiten Europa, dat maakt ook niet uit. Je wordt namelijk strafrechtelijk aangeklaagd, bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk en er is altijd kans dat je een beroepszeikerd treft. De boetes beginnen bij 20K, maar als ik een beetje zicht heb op hoe de ambtenaren van de Autoriteit Persoonsgegevens werken, gaan de eerste bedrijven die aangegeven worden, direct als voorbeeld gelden oor de rest.

 

Wordt outbound sales vermoord door de Privacywet 2018?

, ,

 

Outbound sales wordt met de dag minder effectief.  En geloof me, ik ben de eerste die dat erg vind. Ik merk dit zelf ook in de dagelijkse praktijk. Contact leggen, afspraken in je agenda krijgen, het gaat minder soepel dan 6 jaar geleden. Enerzijds haal ik mijn informatie uit onderzoeken, anderzijds heb ik de afgelopen maanden zelf bijgehouden wat het effect is van mijn telefonische acquisitie.

18 pogingen voor contact

Het is triest om te moeten constateren en nog erger om het toe te moeten geven, maar om in contact te treden met een prospect heb ik gemiddeld 18,3 pogingen nodig. En dan heb ik het alleen maar over het feit of ik de contactpersoon aan de telefoon krijg. Gelukkig zijn er onderzoeken die aantonen dat het niet alleen aan mij ligt. Dus een hele dag bellen, zo’n 60 telefoontjes, levert je 3 new business contactmomenten op. Let wel, ik heb het hier alleen over het bellen naar bedrijven die onbekend zijn, waar ik geen gegevens heb van mijn contactpersoon en verplicht ben om via de receptie doorverbonden te worden.

Onderzoek

Ook recent onderzoek van TOPO, laat zien dat sales minimaal 18 telefoontjes of meer moeten doen, om in contact te komen met een prospect. Dat is dus alleen nog maar om in contact te komen. Dan heb ik het nog niet over prospects die (wel) terugbellen, dat percentage ligt namelijk onder de 1%. En als laatste worden sales e-mails steeds minder vaak geopend. In de tussentijd, begint het inkoopproces steeds vaker via een referral, volgens Accenture is dat in 94% van de inkooptrajecten het geval.

Ontwijken van verkopers

Steeds meer organisaties mijden verkopers als de pest, omdat ze van mening zijn dat verkopers alleen maar bezig zijn met wat ze moeten doen, verkopen. Dus zijn ze niet, of te weinig bezig met het oplossen van het probleem van de klant. Los van het feit dat organisaties hun verkopers beter moeten gaan trainen, of hele sales organisaties moeten vervangen door mensen die wel weten hoe ze klantproblemen moeten oplossen, speelt er nog een andere factor een grote rol. De Europese Privacywet 2018.

Nog groter probleem

De Europese privacywet 2018 die logischerwijs ingaat in 2018 maakt het nog veel lastiger om in contact te komen en te blijven met prospects. Dus als je nu 18 telefoontjes of meer nodig hebt, reken er maar op dat dat in 2018 nog veel verder gaat stijgen. Met als veel belangrijker nadeel, dat je niemand meer op zijn persoonlijke gegevens (dus ook zakelijk) mag benaderen, als je daar geen toestemming voor hebt. En niet meer benaderen is dan definitief, totdat de prospect jou benadert, of je toestemming geeft om hem te benaderen.

Outbound wordt inbound

Deze ontwikkeling zie je natuurlijk nu al, de klant bepaalt steeds meer. Dat wordt in 2018 nog veel sterker. Daarnaast moet je je sterk afvragen, als je new business sales doet, in hoeverre het interessant is om mensen 18 of meer pogingen te laten doen, om in contact met een prospect te komen. Reken erop dat in de komende jaren dit soort aantallen drastisch omhoog zullen gaan, dat steeds minder mensen de telefoon aannemen en dat je sales organisaties moet gaan omvormen. Sales zal een veel reactievere rol gaan krijgen, in plaats van de actieve rol die ze nu hebben. Dus het antwoord is ja, outbound sales, vooral new business wordt vermoord door de nieuwe Europese Privacywet.

Envoudig YouTube Video’s laten delen met DCURE

, , , ,

Laat collega's eenvoudig YouTube Video's delen

Net zo makkelijk als content van jullie eigen site,  delen gebruikers van DCURE ook video's van YoutTube.

YouTube video’s laten delen met DCURE is heel eenvoudig. Je dient hier echter wel een aantal extra stappen voor te zetten t.o.v het delen van ‘normale’ berichten van je website.

Normale werkwijze

De normale werkwijze vanaf het maken van een definitie, feed toevoegen, filters aanmaken, sla ik in dit geval even over en beperk me tot het werkzaam krijgen van de YouTube XML Feed.

Kerstfilm

In dit geval wil ik de kerstfilm van DCURE, die op Youtube staat laten delen. Het gaat om deze film:

 

Automatische feed

Voer je content handmatig in, dan is er natuurlijk nooit een probleem om YouTube video’s in te voeren. Wil je echter dat dit automatisch gaat, dan dien je een YouTube kanaal aan te maken. Op een kanaal zit namelijk wel een XML Feed, op je reguliere YouTube account niet en zo kun je alle video’s automatisch toevoegen aan DCURE. Je hoeft dus maar 1 keer DCURE in te richten voor YouTube, elke nieuwe video die je uploadt naar YouTube, wordt dan direct toegevoegd.

Complexe feed

De YouTube XML Feed is iets complexer dan de meeste feeds. Een tijdje geleden heb ik geschreven over Xpath, dat we gebruiken om ook dit soort feeds op de juiste wijze te kunnen verwerken en nog belangrijker, te zorgen dat jouw YouTube video’s goed worden gepost.

De YouTube Feed ziet er zo uit:

youtube feed

Normaal gesproken, zou je de feed zo in DCURE zetten:

foute youtube feed

Met als gevolg, dat alleen je titel wordt gepost. Je link wordt niet overgenomen, en je thumbnail (afbeelding) ook niet.

Voor de YouTube feed dien je de volgende waardes handmatig in te voeren bij je mapping:

goede youtube feed

 

Alleen op deze wijze, krijg je de juiste velden gevuld, met de juiste waarden.

Zie hier een voorbeeld van een video uit deze feed:

youtube entity

En hier hoe dit eruit ziet op LinkedIn, waar de film automatisch afspeelt overigens:

Youtube on Linkedin

Filters

Heel veel filter mogelijkheden heb je niet, met deze feed. Er ontbreekt bijvoorbeeld een veld voor categorie. Dus als je filters wilt maken, dan zal je in de titel, of in de tekst een woord moeten gebruiken om op te filteren.

 

Privacywet 2018: Mag je straks nog referrals benaderen?

,

Zorgt de Europese Privacywet 2018 ervoor dat je niet zo maar meer referrals van je klanten en prospects mag benaderen? In een van mijn eerste salestraining, kreeg ik het advies om bij elk (verkoop) gesprek te vragen naar een referral, oftewel leads. En hoewel ik dit ook weleens vergeet, sluit ik bijna elk gesprek af met de vraag:” Wie ken je nog meer …….”?

Referral beste weg

Het vragen naar een referral, of dat je contactpersoon je helpt aan leads, is vaak de beste weg naar new business. hiervoor moeten ze wel vertrouwen hebben in jou en in hetgeen wat je doet, of kunt. Als het meezit, helpen ze jou aan referrals, leads, waar je ‘warm’  binnenkomt. Doordat je aanbevolen bent, door iemand die zij vertrouwen. Als je bij elke gesprek minimaal 1 referral krijgt, dan schiet dat lekker open wordt je acquisitie een stukje eenvoudiger.

Privacywet 2018

In veel gevallen, krijg ik naam en soms ook met e-mail en telefoonnummer. Krijg je alleen een naam, dan is er niet veel aan de hand, want dan kan je naar de receptie bellen en vragen, of connectie maken op LinkedIn. Krijg je ook persoonlijke (zakelijke) gegevens, dan is er nu ook niet veel aan de hand, want je kan nog steeds gewoon bellen, zonder consequenties. Met de Europese Privacywet 2018 in aantocht, gaat dit echter veranderen. Op basis van deze wet, kunnen jij en ik, straks niet meer zo maar bellen naar op deze manier verkregen leads.

Gewoon doen

Nou hoor ik de meesten al denken, ik kan toch ook gewoon bellen, of mailen. Dat klopt, je kunt dit gewoon doen, sterker nog ik denk dat het ook in heel veel gevallen ook goed gaat.

Probleem

Zoals in andere blogs al gemeld, het probleem zit ‘m in de mensen die niet zo relaxed zijn. Ik heb het vorige week zelf meegemaakt. Een contactpersoon was in de verkeerde lijst terechtgekomen, omdat 1 vinkje niet was ingevuld. Hierdoor kreeg zij een mail die niet voor haar bestemd was. Nog geen half uur later ontvingen we een heel epistel, over hoe onbetrouwbaar wij als leverancier wel niet waren, dat het een schande was en dat het jammer was dat de nieuwe privacywet nog niet in was gegaan, omdat ze ons zeker zou aangeven. En, dat was misschien nog wel het mooiste van de hele mail, dat ze zou juichen als we een boete zouden krijgen.

2017

Geluk bij een ongeluk, het is nog geen 2018, dus je kunt je nog dik een jaar uitleven, zonder consequenties. Maar, contactpersonen als deze positivo, heeft ieder bedrijf, en een foutje is snel gemaakt. Zo is het ook met de leads, of referrals die je krijgt. Alles kan goed gaan, tot je de verkeerde treft.

Alternatieven voor 2018

Vraag om een introductie aan je contactpersoon. Laat hem de introductie doen, heb je toestemming, dan kan je de lead benaderen. Deze introductie kan old school, telefonisch, of per email (vraag of je in de cc mag), of een introductie zijn via LinkedIn. Zo kom je alsnog ‘warm’ binnen.