9 varianten op de referral bonus

9 Varianten op de referral bonus

Hieronder staan 9 soorten referral bonus systemen. De referral recruitment bonus is onlosmakelijk verbonden aan referral recruitment. Veel werknemers zullen al gauw de reactie hebben ‘what’s in it for me’. En terecht lijkt me. Als er duizenden Euro’s aan bemiddelingskosten worden betaald, dan is het op zijn plaats om op zijn minst een blijk van waardering te tonen. In de basis zijn de meeste referral bonussen hetzelfde, hieronder som ik de meest gebruikte op.

 

Maakt een goed bonussysteem referral recruitment succesvol?

Nee. De bonus heeft niks te maken met het succes in een referral recruitment programma. Hoewel er veel mensen zijn denken van wel. Sterker nog, ik ken bedrijven die geen enkele vorm van bonus geven, maar toch veel mensen binnenhalen via de netwerken van werknemers. Het idee erachter is dat de directie van die organisatie vindt, dat je trots moet zijn om er te werken. Vooralsnog krijgen ze gelijk omdat ze meer kandidaten via referral aannemen dan de meeste bedrijven die een lucratieve beloning in het vooruitzicht stellen.

1. Niks

Helemaal niks is het ook weer niet. In de meeste organisaties die geen referral bonus geven, wordt het wel gewaardeerd. Volgens diverse onderzoeken is waardering voor veel werknemers belangrijker dan cash.

2. Bloemetje/diner bon

Indien er geen referral bonus wordt uitgekeerd geven sommige bedrijven, naast waardering een aardigheidje weg. Zoals bij een bouwbedrijf waar niet alleen aan de werknemer wordt gedacht, maar ook aan zijn partner. Zij geven namelijk een diner bon en een bosje bloemen aan de werknemer en zijn partner. Het schijnt goed gewaardeerd te worden door de werknemers. Daarnaast wordt de werknemer op de maandelijkse borrel in het zonnetje gezet.

3. Geldbedrag bij aanname

Dit is een van de meest voorkomende referral bonussystemen. Er wordt een bonus betaald wanneer een kandidaat die door een werknemer is aangebracht begint. Deze bonus wordt over het algemeen in de eerst volgende salarisbetalingen meegenomen. Dat betekent vaak dat er aan het einde van de betreffende maand de referral bonus wordt betaald.

4. Geldbedrag na succesvol doorlopen van de proeftijd

Er zijn bedrijven die nog net iets meer zekerheid willen, zij betalen een referral bonus wanneer de kandidaat door zijn succesvol door zijn proeftijd is heen gekomen. De bonus wordt betaal in de maand nadat de werknemer door zijn proeftijd heen is. Wat betekent dat het op zijn minst twee maanden duurt dat de werknemer zijn referral bonus ontvangt.

5. Geldbedrag wanneer kandidaat na 6 maanden nog steeds in dienst is

Er zijn bedrijven die echt zeker willen weten dat een aangebrachte kandidaat past bij hun bedrijf alvorens eenreferral bonus over te maken. De kans is groot dat wanneer de bonus wordt overgemaakt, de werknemer allang is vergeten dat hij recht had op een bonus. In het beste geval wordt de bonus na zeven maanden uit betaald.

6. Combinatie

Ik spreek ook regelmatig bedrijven die een combinatie maken van bovenstaande referral bonus systemen. Zo krijg je een deel van de bonus bij aanname, een deel wanneer de kandidaat door de proeftijd is en het laatste deel van de bonus na 6 maanden.

7. Multiplier

De multiplier gaat uit van meerdere aannames via referral. Voor aanname 1 krijgt de werknemer die succesvol een kandidaat aanbrengt 100, 250 of 500 Euro, of soms zelfs nog meer. Voor kandidaat 2 komt daar het dubbele van het bedrag bovenop. Voor aanname 3 wordt dit bedrag verdrievoudigd. Er zijn werkgevers die dit maximeren, bijvoorbeeld tot een bedrag van 5000 per jaar. Ook zijn er werkgevers die in plaats van geld incentives weggeven, zoals een IPod, IPad, Fietsen, vakantiereizen etc. In al deze programma’s groeit de beloning naarmate er meer kandidaten worden aangebracht. De bonus wordt uitbetaald bij de start van de nieuwe medewerker, of na de proeftijd.

8. MVO

MVO verantwoorde referral bonus. Ik kom ze niet vaak tegen, maar zo af en toe komt deze variant voorbij. De maatschappelijk verantwoorde referral bonus. hier kun je als organisatie je eigen invulling aan geven. Persoonlijk zou ik wel afstemmen met mijn werknemers of dit gewaardeerd wordt. Je kunt dit natuurlijk ook onderdeel laten uitmaken van de bonus waaruit een werknemer kan kiezen.

9. Puntensysteem

In het kader van social referral recruitment, waar sociale netwerken een grote rol spelen, nemen meer en meer werkgevers hun toevlucht tot een bonussysteem dat gericht is om de participatie hoog te houden. In zo’n systeem kan je als werknemer punten, of geld verdienen voor alles dat je doet. Ik leg dit uit via onderstaand voorbeeld.

Deelname10 punten
Vacature delen op social netwerk1 punt
Click op een gedeelde vacature2 punten
Sollicitatie100 punten
Aanname1000 punten

 

Op zich niet zo heel schokkend, maar door hier geld, of een ‘shop’ aan te koppelen, kunnen werknemers het gevoel krijgen dat elke inspanning die zij leveren ook wat oplevert. Je bereikt hiermee dat het voor iedere werknemer interessant blijft om actief te participeren in het referral recruitment programma. Ook al breng je niemand zo ver dat hij wordt aangenomen, je helpt wel mee met het vergoten van het werkgeversmerk in de talent community van de betreffende werknemer. Lang niet al deze mensen zullen op zoek zijn naar een andere baan, op het moment dat jij een vacature hebt. Indien daar echte talenten zitten, dan zijn die aan het werk. Die zullen niet zomaar gaan solliciteren.

Mijn voorkeur

De referral bonus systemen die mijn voorkeur hebben stimuleren de werknemer blijvend om actief te blijven deelnemen in het referral recruitment programma. Indien in jullie organisatie er een stroom aan sollicitaties via de medewerkers blijft binnenkomen, dan gaat het goed. Indien dit het geval is, neem dan je referral programma goed onder de loop en zoek uit waar het misgaat. Dit kan de bonus zijn die eraan is gekoppeld, maar ook slechte informatie voorziening naar de werknemers toe, of de complexiteit.

Voor elk referral bonussysteem valt wat te zeggen, voor en tegen.

Welk systeem heeft jouw voorkeur?

By | 2016-11-23T21:19:08+00:00 september 9th, 2012|Categories: Referral recruitment|Tags: |0 Comments

Geef een reactie