SALES Opgelet: ook na 25 mei mag je bellen!

we mogen bellen na 2018

Goed nieuws voor alle new business tijgers, alle cold callers en alle acquisitie beesten. Hoewel we allemaal dachten dat we niet meer zonder toestemming mochten bellen op persoonlijke telefoonnummers, trekt de Autoriteit Persoonsgegevens een hele andere conclusie.

Koude acquisitie is dus nog steeds mogelijk!?

Eerlijk is eerlijk, ik moest het een par keer lezen, voordat ik het ook echt geloofde. En om nog eerlijker te zijn, het drong pas echt tot me door, toen ik vanmorgen de AP aan de lijn had die het bevestigde.

Vanaf nu noem ik de Autoriteit Persoonsgegevens AP, dat is iets korter.  Volgens AP is het onderscheid gemaakt op basis van kosten, Mailen is gratis en dus makkelijker in hun ogen, post en bellen niet:

Ja, net als nu mag u straks onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een persoon of organisatie bellen of post sturen met een aanbod zonder dat u daarvoor toestemming heeft. Maar als u een aanbod verstuurt via een digitaal kanaal, zoals e-mail, fax of sms, heeft u wel voorafgaande toestemming nodig.”

Met andere woorden, zowel de organisatie mag worden gebeld, als de personen die daar werken, maar nog veel belangrijker, we mogen ze bellen op hun persoonlijke mobiel (al dan niet zakelijk) en/of op hun persoonlijke kantoor telefoon nummer (als ze die hebben).  Er zitten nog wel een paar randvoorwaarden aan het mogen bellen.

Duidelijke Informatie

Verder staat er nog wat info over dat je duidelijk moet informeren:

“Onder de AVG moet u ontvangers van uw aanbod bij het eerste contact goed informeren over het doel waarvoor u gegevens verwerkt en met welke organisaties u de gegevens eventueel deelt.

Wilt u de persoonsgegevens gebruiken of verkopen voor marketingdoeleinden? Dan moet u de ontvanger daar heel duidelijk over informeren. U mag dat niet verstoppen in de kleine lettertjes.

U moet de ontvanger ook duidelijk informeren over het recht van bezwaar. Dat betekent dat u klanten bij het eerste contact de mogelijkheid moet bieden om zich af te melden voor direct marketing. Het afmelden moet gratis zijn en net zo makkelijk als de manier waarop iemand zich kan aanmelden.”

Recht op bezwaar

Mensen houden het recht op bezwaar:

 “Onder de nieuwe regels houden mensen het recht om bezwaar te maken tegen klassieke direct marketing. En het recht om hun toestemming in te trekken als het gaat om digitale kanalen. U moet mensen in beide gevallen wel duidelijker informeren. Dit geldt zowel voor commerciële, ideële als charitatieve direct marketing.”

Het recht van bezwaar houdt in dat iemand aan kan geven dat u zijn of haar gegevens niet meer mag verwerken voor direct marketing. Daarnaast zijn er algemene afmeldmogelijkheden. Zoals het Bel-Me-Niet register, het Postfilter of een NEE-sticker op de brievenbus.

Als iemand zich heeft afgemeld, moet u zich daaraan houden. Biedt u telefonisch iets aan? Dan moet u tijdens het telefoongesprek wijzen op de afmeldmogelijkheden. U moet mensen ook de mogelijkheid bieden zich daarvoor in te schrijven.”

Verschillende regels post en digitaal

Omdat mailen gratis is en post versturen niet, gelden er andere regels volgens de AP:

“Er gelden verschillende regels voor reclamepost en digitale reclame om mensen en organisaties te beschermen tegen te veel reclame. Wanneer u als bedrijf bijvoorbeeld een folder verspreidt, dan kost u dat geld. Een e-mail is gratis, waardoor u onbeperkt e-mails kunt sturen. Als alle organisaties dat zouden doen, dan maken zij deze communicatiekanalen onbruikbaar voor mensen en organisaties.

Als het gaat om digitale reclame, geldt er wel een uitzondering voor bestaande klanten. Die mag u wel blijven benaderen. Zolang u maar duidelijk in elk contact aangeeft hoe iemand zich weer kan afmelden.”

Teringzooi

De privacywet 2018, de AVG, GDPR wordt een grote teringzooi, een mooier woord kan ik er niet voor verzinnen.

Autoriteit Persoonsgegevens weet nog steeds niet veel

De AP weet zelf ook nog nauwelijks iets, das best knap omdat ze vorig jaar ook nog nauwelijks iets wisten. Toen was het argument dat er nog 2 jaar te gaan was. Ik ben benieuwd hoe zij ons als bedrijven, en bijvoorbeeld ook de hoofdelijk aansprakelijk bestuurders ‘op tijd gaaninformeren’.

“Waarom kan de AP sommige vragen over de AVG nog niet beantwoorden?

“De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt het belangrijk om u goed voor te lichten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt. Maar de AP kan op dit moment nog niet al uw vragen over de nieuwe Europese privacyregels beantwoorden. Dit heeft onder andere te maken met verduidelijking van de regels binnen de EU, de nationale uitvoeringswet en nieuwe jurisprudentie.

Afstemming binnen de EU

Het is belangrijk dat alle Europese privacy toezichthouders de AVG op dezelfde manier uitleggen. Zodat voor alle organisaties en mensen in de EU dezelfde rechten en plichten gelden.

De AP is daarom bezig om samen met andere Europese privacy toezichthouders bepaalde regels en begrippen uit de AVG te verduidelijken. De uitkomsten leggen zij vast in zogenoemde guidelines. Bijvoorbeeld in de guidelines over de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) en over het recht op dataportabiliteit.

Uitvoeringswet

Hoewel de AVG voor alle EU-landen geldt, biedt de AVG op een aantal punten ruimte voor landen om zelf de regels nader te bepalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal uitzonderingen op het ‘verwerkingsverbod van bijzondere persoonsgegevens’ en ‘de beperkingen van de rechten van betrokkene’.

Nederland legt de invulling van deze uitzonderingen vooral vast in de zogeheten Uitvoeringswet AVG. Deze wet is nog niet vastgesteld. Dat is aan de regering en het parlement. Wel heeft de AP de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 6 april 2017 geadviseerd over het wetsvoorstel.

Zodra de Uitvoeringswet is aangenomen, kan de AP u op meer vragen een antwoord geven.

Jurisprudentie

Een wet kan nooit alles regelen. Er zijn altijd uitzonderingen en twijfelgevallen. In praktijk zal moeten blijken hoe rechters in de EU oordelen over individuele privacykwesties.

Die zogeheten jurisprudentie zorgt voor meer duidelijkheid over de toepassing van de AVG in de praktijk. “De AP gaat er vooralsnog vanuit dat de huidige jurisprudentie deels toepasbaar blijft daar waar de regels niet veranderen. “

Interpretatie AP

Dit is de interpretatie van AP, op basis van wat hier staat zullen zij de handhaving gaan uitvoeren. Dit houdt in dat je beroep kunt aantekenen als je vindt dat zij te ‘streng’ voor je zijn geweest. Andersom, kan een contactpersoon ook vragen aan AP, om juist wel stappen tegen je te nemen als je in hun ogen te ver gaat. Waar het op neer komt, is dat er enorm veel jurisprudentie moet worden vergaard tot aan het Europese hof aan toe, voordat er echt iets duidelijk wordt.

Mijn conclusies voor sales

Omdat we te maken hebben met een interpretatie van AP, is dit nog niet helemaal vaststaand. Echter, tot er een uitspraak is van een rechter of het helemaal definitief, van het Europese hof, kun je binnen deze regels manoeuvreren zonder dat je iets te verwijten valt en nog belangrijker, zonder dat je iets hoeft te betalen.

  1. We mogen nog steeds bellen, ook op persoonlijke nummers.
  2. We mogen nog steeds bellen als we maar duidelijk informeren
  3. We mogen ook post sturen (via de postbode)
  4. Als we bellen, moeten we In onze informatiefase ook weergeven dat er bezwaar gemaakt kan worden, hoe en waar dat kan
  5. Pas als je gaat mailen, heb je toestemming nodig (deze is tricky, want hoe toon je aan dat je mag mailen)
  6. In feite hoef je pas te stoppen met bellen, als je contactpersoon bezwaar maakt, heeft gemaakt of in het bel me niet register staat (die hier overigens ook nog niet klaar voor zijn).

Mijn conclusies voor marketing:

  1. You’re fucked!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *