De afgelopen week in meerdere gesprekken de vraag gekregen of mijn prospect niet beter zijn referral recruitment programma volledig via hun ATS-leverancier kon laten verlopen. Uiteraard is mijn antwoord altijd nee. De redenen waarom liggen minder voor de hand dan je denkt.

1. Commercieel belang

Wij bestaan van het leveren van de referral recruitment oplossing die het meeste rendement levert. Dus puur commercieel gezien, zou ik al nee moeten zeggen. Dat is echter niet de belangrijkste reden voor klanten en prospect om ons te kiezen en niet voor de oplossing van een ATS-leverancier.

2. Ontevredenheid in ATS-land

De belangrijkste reden is dat 99% van de ATS-gebruikers die ik spreek structureel ontevreden is over hun leverancier, bijna zonder uitzondering. Ik geen vakgebied waar zo over hun leverancier wordt geklaagd, als recruiters die ontevreden zijn over hun ATS.

3. Doorlooptijd ATS

Hierdoor hebben meerdere klanten ook al meerdere ATS-systemen gebruikt in de tijd dat ze klant bij ons zijn. Nou staat mij een onderzoek bij, dat de gemiddelde doorlooptijd van een ATS-systeem ongeveer 1,8 jaar is. En dat is niet zo heel lang.

4. Wijzigen van ATS

Nou is het overgaan naar een ander ATS al een aardige klus. Stel je eens voor dat je elke 1,8 jaar dat klusje moet gaan doen.

5. Overzetten collega’s

Wat de meeste recruiters vergeten, is dat je, in het geval referral recruitment via je ATS-leverancier, je ook je hele referral recruitment programma moet overzetten. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo heel veel werk, maar dat is het natuurlijk wel. Hoewel dit in de praktijk niet als prioriteit zal worden gezien, dient het natuurlijk wel te gebeuren.

6. Collega’s activeren

Een van de meest cruciale zaken is het overzetten van collega’s. Dat kan wellicht nog via een data migratie gebeuren, zeker onder GDPR een verplichting, maar iedereen die zich bezighoudt met referral recruitment, weet dat het een crime is om collega’s te activeren en nog lastiger om ze geactiveerd te houden. Laat dit nou precies zijn wat je moet gaan doen, als je van ATS-leverancier wijzigt en dus ook je referral recruitment systeem wijzigt.

7. Terugval

Collega’s opnieuw activeren, betekent dat je automatisch een terugval krijgt, in hoeverre die tijdelijk is, zal per geval anders zijn. Wat hierin het meest belangrijk is, is werknemerstevredenheid en/of hoe trots zij zijn om e.e.a. uit te dragen voor jullie.

8. Sales, marketing en recruitment

Een ander belangrijk argument is dat wij niet alleen Recruitment doen, maar dat onze applicatie in 95% van de gevallen, ook wordt ingezet voor sales en marketing. Waardoor niet alleen de budgetten verdeeld worden, maar ook de uitingen over werknemers. En dat heeft weer als voordeel dat er op vacatures 1,5 tot 2 keer meer wordt geklikt. Daarnaast faciliteren wij als een van de weinigen automatisch delen. Dat levert veel meer op dan welke ander vorm van referral recruitment dan ook.